شامل مباحث مرتبط با شبکه های کامپیوتری از قبیل مقالات ،کتابها، راه اندازي شبكه،آموزش ...
5. رمز گذاری همه password ها

6. غیر فعال کردن سرویس های که استفاده نمیشوند

7. اضافه کردن بعضی گزینه های امنیتی

8. log گرفتن از همه چیز

 

1. کنترل دسترسی به روتر

اولین چیزی که انجام میدیم اعمال کردن یکسری قانونها برای محدود کردن دسترسیهای بیرونی به بعضی از پورتهای روتر است. شما همه پورتها رو میتونید بلاک کنید ولی همیشه این کار نیاز نیست . در زیر چند پورت را در برابر بعضی از حملات شناخته شده را محافظت میکنیم و دسترسی به این پورتها رو محدود میکنیم.

 

 

access-list 110 deny tcp any host $yourRouterIP eq 7

access-list 110 deny tcp any host $yourRouterIP eq 9

access-list 110 deny tcp any host $yourRouterIP eq 13

access-list 110 deny tcp any host $yourRouterIP eq 19

access-list 110 deny tcp any host $yourRouterIP eq 23

access-list 110 deny tcp any host $yourRouterIP eq 79

int x0/0

access-group in 110

 

 

تذکر: $yourRouterIP آدرس روتر شماست int x0/0 اینترفیس خارجی شما است. این قرارداد برای کل مقاله استفاده میشود.

 

2.محدود کردن دسترسی Telnet به روتر

 

telnet پروتکل زیادی امنی برای استفاده نیست .اما اگر شما واقعا نیاز به استفاده از اون را داشته با شید ( که شما باید همیشه از ssh استفاده بکنید). شما ممکن بخواهید دسترسی به telnet را محدود کنید (به خاطر بسپارید که ترافیک telnet بصورت رمزگذاری نشده است) .بهترین روش برای انجام دادن این کار استفاده از یک access-list استاندار و دستور access-class می باشد

 

 

access-list 50 permit 192.168.1.1

access-list 50 deny any log

line vty 0 4

access-class 50 in

exec-timeout 5 0

 

تذکر: 192.168.1.1 ادرسی است که اجازه telnet کردن به روتر را دارد.

 

3. بلاک کردن پکتهای کلاهبردار و بد خواه (Block Spoof/Malicious packets)

شما نباید اصلا به آدر سهای ip loopback/reserved اجازه بدید که از اینترفیس داخلی به اینترفیس خارجی برسند و همچنین شما میتونید آدرسهای broadcast و multicast را رد کنید

 

 

access-list 111 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any

access-list 111 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any

access-list 111 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any

access-list 111 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

access-list 111 deny ip host 0.0.0.0 any

access-list 111 deny ip 224.0.0.0 31.255.255.255 any

access-list 111 deny icmp any any redirect

int x0/0

access-group in 111

 

 

4. محدود کردن SNMP

SNMP باید همیشه محدود بشه. مگر اینکه بخواین به یکسری افراد بدخواه اطلاعات زیادی در مورد شبکه خود بدیند

 

 

access-list 112 deny udp any any eq snmp

access-list 112 permit ip any any

interface x0/0

access-group 112 in

 

 

اگر هم نمیخوایند از SNMP استفاده کنید آن را غیر فعال کنید

 

no snmp-server

 

5. رمز گذاری همه password ها

 

یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدهید محافظت کردن از همه کلمه های عبور خود با استفاده از یک اگوریتم قوی که امکان دارد . کلمه عبور در حالت exec mode که مجوز دسترسی به ios روتر را میدهد میتواند با استفاده از MD5 که یک روش رمزگذازی قوی است رمزگذاری شود.به صورت زیر:

 

enable secret $yourpassword

 

همه کلمه های عبور دیگر روتر می توانند با استفاده از ااگوریتم Vigenere cipher که الگوریتم قوی نیست میتواند رمزگذاری شود هر چند که به شما کمک میکند .

با دستور زیر شما میتوانید تمام password های موجود در سیستم را رمزگذاری کنید.

 

 

service password-encryption

 

6. غیر فعال کردن سرویس های که استفاده نمیشوند

6.1. عیر فعال کردن Chargen ,Echo و discard

 

no service tcp-small-servers

no service udp-small-servers

 

 

6.2. غیر فعال کردن finger

 

no service finger

 

6.3. غیر فعال کردن رابط httpd

 

no ip http server

 

6.4.غیر فعال کردن ntp (اگر استفاده نمیکنید)

 

ntp disable

 

7. اضافه کردن بعضی گزینه های امنیتی

 

7.1.غیر فعال کردن مسیریابی مقصد

 

no ip source-route

 

7.2. غیر فعال کردن Proxy Arp

 

no ip proxy-arp

 

7.3 . غیر فعال کردن redirect های ICMP

 

interface s0/0 (اینترفیس خارجی شما)

no ip redirects

 

 

7.4.غیر فعال کردن Multicast route Caching

 

interface s0/0 (اینترفیس خارجی شما)

no ip mroute-cache

 

 

7.5. غیر فعال کردن CDP

 

no cdp run

 

.7.6. غیر فعال کردن broadcast مستقیم.( در مقابله با حمله های Smurf محافظت میکند مثل حمله های DOS )

 

 

no ip directed-broadcast

 

 

8.ثبت کردن همه چیز

 

در آخر شما باید همه چیز را در داخل یک log server بیرونی ثبت کنید .و همه چیزهای سیستم خود را ثبت کنید و بعدا آنها را آنالیز کنید.

 

logging trap debugging

logging 192.168.1.10

 

 

192.168.1.10 ادرس log server شما میباشد( ان را به عنوان یک syslog server تنظیم شده است).

 

نتیجه نهایی:

با همین چند روش ساده شما میتوانید به روتر خود امنیت زیادی رو اضافه کنید و امنیت شبکه خود را افزایش دهید و در مقابله حملات مقابله کنید.

با یک مثال شما می توانید نتیجه اسکنر nmap قبل و بعد از اعمال این تنظیمات ببینید

قبل از تنظیمات:

 

 

bash-2.05b# nmap -O 192.168.1.1

 

Starting nmap V. 3.00 ( www.insecure.org/nmap/ )

Interesting ports on (192.168.1.1):

Port State Service

7/tcp open echo

9/tcp open discard

13/tcp open daytime

19/tcp open chargen

23/tcp open telnet

79/tcp open finger

80/tcp open http

Remote OS guesses: AS5200, Cisco 2501/5260/5300 terminal server IOS 11.3.6(T1),

Cisco IOS 11.3 - 12.0(11)

 

 

بعد از تنظیمات:

 

 

 

bash-2.05b# nmap -P0 -O 192.168.1.1

 

Starting nmap V. 3.00 ( www.insecure.org/nmap/ )

Warning: OS detection will be MUCH less reliable because we did not find at least 1

open and 1 closed TCP port

All 1601 scanned ports on (192.168.1.1) are: filtered

Too many fingerprints match this host for me to give an accurate OS guess

 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 403 seconds

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت ۲:۱۷ قبل از ظهر  توسط مرتضی قنبری  |