شامل مباحث مرتبط با شبکه های کامپیوتری از قبیل مقالات ،کتابها، راه اندازي شبكه،آموزش ...
e ابزاریست که از طریق Command-Line به شما اجازه می دهد تا به صورت Local و یا Remote تنظیمات شبکه ی کامپیوتری که Netsh.exe را اجرا می‌کند را تغییر و یا نمایش دهید. Netsh.exe همچنین از طریقScripting این اجازه را به شما می دهد تا گروهی از دستورات را به حالت Batch برای کامپیوتر‌های مشخصی‌ اجرا نمایید. Netsh.exe همچنین این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا تنظیمات را در قالب یک فایل متنی به منظور پیکر بندی سیستم های دیگر ذخیره کنید. Netsh.exe بر روی ویندوزهای 2000، XP، Vista، 7، Server 2003، Server 2008 موجود می‌باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آذر 1389ساعت 2:39 قبل از ظهر  توسط مرتضی قنبری  | 

کاربرد Ping :

تست برقراری ارتباط یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر (بر اساس پروتکل TCP/IP) در سطح ای پی با استفاده از ارسال ICMP (Internet Control Message Protocol ) Echo Request Messeges

دستور Ping اصلی ترین دستور TCP/IP برای عیب یابی اتصال - در دسترس بودن و ترجمه اسامی (Name resolution) میباشد.

Option های مختلف دستور Ping :

Ping -t
با استفاده از پارامتر "t" میتوان تعیین کرد تا دستور Ping تا زمان interrupted شدن توسط کاربر به Ping کردن ادامه دهد.

Ping -a
با استفاده از پارامتر "a" نیز میتوان نام هاست ای پی مورد نظر را پیدا کرد .به عبارتی این پارامتر نام هاست متناظر با ای پی را نمایش میدهد.

Ping -n
با استفاده از پارامتر "n" نیز میتوان تعداد دفعات ارسال Echo Request messages را که به طور پیش فرض 4 بار میباشد افزایش یا کاهش داد.

Ping -l
با استفاده از پارامتر "l" نیز میتوان حجم بسته Echo Request messages را که به طور پیش فرض 32 بایت میباشد تغییر داد.ماکزیمم مقدار مجاز برای این پارامتر 65,527 میباشد.

Ping -i
با استفاده از پارامتر "i" نیز میتوان مدت زمان زنده بودن پکت سرگردان را تعیین کرد .به عبارت دیگر این پارامتر TTL - Time To Live بسته Echo Request messages را تعیین میکند.

نکته:مدت TTL برحسب مشخصات هاست تعیین میگردد .به عنوان مثال اگر هاست مورد نظر Windows XP باشد مقدار TTL برابر 128 است.ماکزیمم این مقدار نیز 256 میباشد.


Ping -v
با استفاده از پارامتر "v" نیز میتوان مقدار TOS - Type Of Service در هدر ای پی Echo Request messages را تعیین کرد.مقراد پیش فرض 0 میباشد.

محدوده مجاز این مقدار نیز بین 0 و 255 میباشد.

Ping -w
با استفاده از پارامتر "w" نیز میتوان مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ از هاست بر حسب milliseconds را تعیین نمود.

در صورتی که هاست در این مدت زمان نتوان به بسته Echo Request messages دهد اررور Request timed out برای کاربر نمایش داده میشود.

مقدار پیش فرض 4000ms یا 4 ثانیه میباشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم دی 1388ساعت 6:25 قبل از ظهر  توسط مرتضی قنبری  | 

در دست آماده...


nslookup
Usage:
   nslookup [-opt ...]             # interactive mode using default server
   nslookup [-opt ...] - server    # interactive mode using 'server'
   nslookup [-opt ...] host        # just look up 'host' using default server
   nslookup [-opt ...] host server # just look up 'host' using 'server

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 3:44 قبل از ظهر  توسط مرتضی قنبری  | 

در دست آماده... 

ipconfig

USAGE:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                 /showclassid adapter |
                                 /setclassid adapter [classid] ]

where
    adapter             Connection name
                       (wildcard characters * and ? allowed, see examples)

    Options:
       /?               Display this help message
       /all             Display full configuration information.
       /allcompartments Display information for all compartments.
       /release         Release the IPv4 address for the specified adapter.
       /release6        Release the IPv6 address for the specified adapter.
       /renew           Renew the IPv4 address for the specified adapter.
       /renew6          Renew the IPv6 address for the specified adapter.
       /flushdns        Purges the DNS Resolver cache.
       /registerdns     Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
       /displaydns      Display the contents of the DNS Resolver Cache.
       /showclassid     Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
       /setclassid      Modifies the dhcp class id.

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.

For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.

For Setclassid, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.

Examples:
    > ipconfig                       ... Show information
    > ipconfig /all                  ... Show detailed information
    > ipconfig /renew                ... renew all adapters
    > ipconfig /renew EL*            ... renew any connection that has its
                                         name starting with EL
    > ipconfig /release *Con*        ... release all matching connections,
                                         eg. "Local Area Connection 1" or
                                             "Local Area Connection 2"
    > ipconfig /allcompartments      ... Show information about all
                                         compartments
    > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                                         compartments
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 3:43 قبل از ظهر  توسط مرتضی قنبری  | 

این دستور کامپیوتر TCP/IP را قادر می سازد تا آدرس های IP رابه آدرس های سخت افزاری تبدیل کند.به کمک این دستور می توان آدرس سخت افزاری کامپیوتر هایی را که به طور متناوب با آنها تماس برقرار می کنیم ،به حافظه (cache) سیستم اضافه کنیم ،و بنابراین زمان و ترافیک شبکه را در خلال فرایند اتصال ، کوتاه نماییم.آدرسهایی که به cache اضافه می گردند استاتیک هستند و بنابراین از بین نمی روند مگر آنکه کامپیوتر خود را مجددا بوت نماییم.گرامر این دستور به صورت زیر است.
[{ARP [-a {ipaddress}] [-n ipaddress] [-s ipaddress hwaddress{interface}] [-d ipaddress {interface **

سوییچ هایی را که با این دستور به کار میرند شامل موارد زیر است.

-a {ipaddress :
این سوییچ محتوای cache شامل آدرس های IP و آدرس های سخت افزاری متناظر را نشان می دهد.متغییر دلخواه ipaddress محتوای cache را فقط برای کامپیوتر با ادرس IP مشخص شده نشا می دهد.

s ipaddress hwaddresss :
یک سطر جدید به cache اضافه می کند،که در آن ipaddress آدرس IP آن و hwaddress آدرس سخت افزاری آن می باشد.
d address :
سطری از cache را با مقدار آدرس IP مشخص شده حذف می کند.
برای بازرسی جدول ARP در سیستم عامل های یونیکس و لینوکس دستور arp-a را تایپ و اجرا کنید تا جدول ARP ذخیره شده در کامپیوتر خود را ببینید.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آذر 1388ساعت 11:32 بعد از ظهر  توسط مرتضی قنبری  | 


Commands - General

There are 3 different modes of operation within the Cisco IOS.

  1. Disabled mode
  2. Enabled mode
  3. Configuration mode

In the Disabled mode you can use a limited number of commands. This is used primarily to monitor the router.

The Enabled mode is used to show configuration information, enter the configuration mode, and make changes to the configuration.

The Configuration mode is used to enter and update the runtime configuration.

To get a list of the commands for the cisco type '?' at the prompt. To get further information about any command, type the command followed by a '?'.

clear

Reset functions

clock

Manage the system clock

configure

Enter configuration mode

debug

Debugging functions (see also 'undebug')

disable

Turn off privileged commands

enable

Turn on privileged commands

erase

Erase flash or configuration memory

exit

Exit from the EXEC

help

Description of the interactive help system

login

Log in as a particular user

logout

Exit from the EXEC

no

Disable debugging functions

ping

Send echo messages

reload

Halt and perform a cold restart

setup

Run the SETUP command facility

show

Show running system information

telnet

Open a telnet connection

terminal

Set terminal line parameters

test

Test subsystems, memory, and interfaces

traceroute

Trace route to destination

tunnel

Open a tunnel connection

undebug

Disable debugging functions (see also 'debug')

verify

Verify checksum of a Flash file

write

Write running configuration to memory, network, or terminal


show

access-lists

List access lists

arp

ARP table

buffers

Buffer pool statistics

configuration

Contents of Non-Volatile memory

controllers

Interface controller status

debugging

State of each debugging option

dialer

Dialer parameters and statistics

extended

Extended Interface Information

flash

System Flash information

flh-log

Flash Load Helper log buffer

history

Display the session command history

hosts

IP domain-name, lookup style, name servers, and host table

interfaces

Interface status and configuration

ip

IP information

isdn

ISDN information

line

TTY line information

logging

Show the contents of logging buffers

memory

Memory statistics

privilege

Show current privilege level

processes

Active process statistics

protocols

Active network routing protocols

queue

Show queue contents

queueing

Show queueing configuration

reload

Scheduled reload information

route-map

route-map information

running-config

Current operating configuration

sessions

Information about Telnet connections

smf

Software MAC filter

stacks

Process stack utilization

startup-config

Contents of startup configuration

subsys

Show subsystem information

tcp

Status of TCP connections

terminal

Display terminal configuration parameters

users

Display information about terminal lines

version

System hardware and software status


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر 1388ساعت 4:31 بعد از ظهر  توسط مرتضی قنبری  |